Saad Jasim

Een goede fotograaf is veel meer dan een persoon die slwchts op een technische  correcte wijze wat plaatjes ' schiet' In het werk van een goede fotograaf herken je zijn of haar'oog' Een scherp oog 'oog' voor contrasten,contextuele sferen, detailleringen en het kunnen vertellen van een verhaal in slechts één pakkend beeld.
Saad Jasim heeft een dergelijk 'oog' en uit zijn beelden spreken dan ook de verhalen die hij ons overtuigend wil vertellen.
Een kunstenaar in beelden;  poëzie in pakkend rakende pixels.
Saad volgde in zijn geboorteplaats Baghdad de kunstacademie en bekwaamde zich in grafiek en schilderkunst.
Aansluitend nam hij een baantje in een drukkerij. Echter, in navolging van zijn vader,een bekende fotograaf in Irak geen gebrek aan contrasten en zo legde de schrijnende werkelijkheid vast van het opgelegde VN'olie voor voedsel' programma; honderdduizende kinderen stierven destijds een ellendige dood. Saad en zijn camera waren erbij als stille getuigen, Cliches zijn dan inderdaad cliches.
Hoe anders is zijn situatie nu hij oog en beweegt jonger dan zijn gegeven 53 jaren. De kunstenaar leeft nog steeds in hem,zijnvlam is op dat vlak verre van gedoofd;scheppingskracht heeft eeuwigheidswaarde? Saad is duidelijk geen man die een verleden met zicht draagt. Nee,veel meer een eigentijdse Bohemian met een olijke expressie.